KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ngày đăng: 27-11-2021

Kế Toán Tổng Hợp

Mức lương: 12-15tr

Yêu cầu:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, quyết toán thuế
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng Quý, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc và kế toán trưởng, cơ quan chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
 • Trực tiếp yêu cầu kế toán viên điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai
 • Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo báo kịp thời đầy đủ theo quy định

 

Mức lương: 12-14tr

Yêu cầu:

 • Làm hồ sơ đăng kí thuốc (đăng ký mới, đăng ký gia hạn, đăng kýthay đổi). -
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực phẩm chức năng trong nước và nhập khẩu.
 • Tìm tài liệu, chuẩn bị tờ hướng dẫn sử dụng.
 • Kiểm tra mẫu nhãn khi nộp đăng ký,mẫu nhãn gửi sản xuất.
 • Chịu khó, chuyên cần, chịu được áp lực công việc
 • Năng động sôi nổi nhiệt tình trong công việc

 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh