GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TPHCM

Ngày đăng: 03-06-2017

Phụ trách quản lý trình dược viên
Giám sát bán hàng OTC tại Tp HCM

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Ngày đăng: 03-06-2017

- Lập kế hoạch hoạt động của phòng Marketing phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các mục tiêu mà kế hoạch đã đặt ra.
- Xác định cơ cấu tổ chức của phòng Marketing, mô tả công việc phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên phòng Marketing.  
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh